Hermesweg 14

3741 GP  BAARN

telefoon: 035-5269240

info@wolfklimaatservice.nl

 

 

 

 

        cv installaties

 

        loodgieterswerk

 

        sanitair

 

        koeling

 

 

 

        onderhoud

 

        montage

 

        technische info

 

 

 

        wie zijn wij

 

        contactgegevens

 

        voorwaarden

 

        foto album

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacyverklaring Wolf Klimaat Service

 

 Uw privacy is belangrijk voor ons bij Wolf Klimaat Service. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om uw account te

beheren, onze producten en diensten aan u te leveren en om u te informeren over onze producten en diensten, voor zover u hiertoe toestemming hebt verleend. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u van onze producten en diensten gebruik

maakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.

 

Onze Diensten

Wolf Klimaat Service biedt via diverse platforms, zoals telefoon, email en mobiele applicaties onze diensten aan. Deze privacyverklaring

is van toepassing op deze diensten en de hieraan gerelateerde platforms.

 

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om u de best mogelijke dienst te kunnen bieden en om u te informeren over onze

producten en diensten. Al deze gegevens worden door u verstrekt bij het aanvragen van een offerte of van een dienst en vast gelegd

in ons computersysteem. Wanneer u zich aanmeldt bij Wolf Klimaat Service verwerken we de volgende gegevens:

 

voorletters  en achternaam

aanhef (Dhr./Mevr. etc.)

e-mailadres

vaste telefoonnummer

mobiele telefoonnummer

woonadres

fabricaat, type, serienummer en bouwjaar toestellen

bedrijfsnaam (indien van toepassing)

contactpersoon (indien van toepassing)

 

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Uw gegevens worden door onze medewerkers op kantoor opgeslagen in ons computerprogramma van AGP. Ook alle buitendienst medewerkers hebben inzage in de gegevens om de door u gevraagde dienst bij u te kunnen verlenen.

 

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en, waar van toepassing, om te

voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Om, op uw verzoek, een goed advies te kunnen uitbrengen dienen wij te beschikken over de verzamelde gegevens.

Offertes en facturen dienen op de juiste (bedrijfs-)naam gesteld te zijn.

 

We gebruiken uw gegevens om in verband met onze dienstverlening met u te communiceren via telefoon, e-mail, sms-berichten of

andere elektronische media. Zo ontvangt u van ons facturen en werkbonnen en kunnen wij met u communiceren om afspraken te

maken of informatie te verstrekken.

 

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Indien u een nieuw toestel bij ons aanschaft registreren wij deze voor garantie bij de fabrikant. Hierbij geven wij u naam en adres op

en het serienummer van het betreffende toestel. Uw telefoonnummer en emailadres worden hierbij niet opgegeven.

 

Wij geven telefoonnummers en emailadressen alleen door aan de fabrikant indien hun, al dan niet onder garantie, een probleem

aan het toestel moeten oplossen.

 

Indien andere partijen vragen om uw gegevens en wij menen dat dit in uw belang is dan zullen wij eerst vooraf telefonisch contact met

u opnemen of u hiermee akkoord bent. Indien wij niet van mening zijn dat dit in uw belang is dan zullen wij de gegevens niet verstrekken.

 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw gegevens totdat u ons verzoekt deze te wissen.

 

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben.

De volgende grondslagen zijn van toepassing:

               verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst;

              verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, bijvoorbeeld voor het kunnen

             uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten; ter archivering van informatie over werkzaamheden aan uw toestel;

              verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens;

Vragen en klachten

 

Indien u vragen hebt over de wijze

waarop we uw persoonsgegevens

gebruiken kunt u contact opnemen

met onze directie op

 

 telefoonnummer 035-5269240

 

of een email sturen aan j.withaar@wolfklimaatservice.nl.