Hermesweg 14

3741 GP  BAARN

telefoon: 035-5269240

info@wolfklimaatservice.nl

storingen@wolfklimaatservice.nl

                

                

 

 

        cv installaties

 

        loodgieterswerk

 

        sanitair

 

        koeling

 

 

 

        onderhoud

 

        montage

 

        technische info

 

 

 

        wie zijn wij

 

        contactgegevens

 

        voorwaarden

 

        foto album

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONDERHOUD

 

Voor het behoud van de installatie adviseren wij u toestellen jaarlijks te laten onderhouden.

 

Tevens is het belangrijk om een onderhoudsabonnement af te sluiten zodat u, in geval van een storing aan het toestel,

snel geholpen wordt. Met name op zon- en feestdagen is het erg moeilijk een installateur te vinden welke u wilt

helpen als u geen abonnement heeft afgesloten.

 

Klanten met een abonnement worden altijd én met voorrang geholpen. 

En dat kan net het verschil zijn tussen het alleen koud hebben en een bevroren installatie..........

 

Indien u geen onderhoud laat uitvoeren aan de installatie zal deze geleidelijk vervuilen. Hierdoor kunnen storingen

optreden en door een vervuilde ketel en een verkeerde gas-/luchtverhouding neemt het rendement af.

 

Ook vervalt in de meeste gevallen de fabrieksgarantie als het toestel niet jaarlijks is onderhouden.

 

Indien gewenst kunt u, geheel vrijblijvend en kosteloos, een onderhoudsabonnement aanvragen per telefoon op

nummer 035-5269240 of per email. Voor het maken van een onderhoudsabonnement hebben wij het

fabrikaat, type en bouwjaar van het toestel nodig.

 

 

 

ONDERHOUDSABONNEMENT

 

Voor gastoestellen met een nominaal vermogen van minder dan 70 kW (woonhuis) en jonger dan 10 jaar kunnen

wij u een abonnement inclusief storingen aanbieden. Dit betekent dat u in geval van storingen veroorzaakt door

componenten binnen de bemanteling van de ketel geen werk-, reisuren en voorijkosten hoeft te betalen.

Alleen eventuele vervangen onderdelen zullen wij in rekening brengen.

 

Voor gastoestellen met een nominaal vermogen van meer dan 70 kW (bedrijfs- of flatgebouw) of ouder dan 10 jaar

kunnen wij u alleen een abonnement aanbieden exclusief storingen. Dit betekent dat u in geval van storingen niet alleen de

eventuele vervangen onderdelen, maar ook de werk-, reisuren en voorrijkosten in rekening gebracht krijgt.

 

Afhankelijk van het bouwjaar van het toestel en wanneer de laatste onderhoudsbeurt is uitgevoerd (door een goede

installateur) kunnen wij besluiten de eerste onderhoudsbeurt op regiebasis uit te voeren.

 

 

STORINGEN

 

Mocht er onverhoopt een storing optreden aan een toestel dan staat onze storingsdienst 24/7 voor u klaar.

Uiteraard streven wij ernaar om storingen binnen de werktijden te verhelpen. Maar ook als een storing ’s avonds, in het

weekend of op een feestdag optreedt zal onze monteur zo spoedig mogelijk komen om de storing te verhelpen.

 

Om een volledig beeld te krijgen van het gastoestel worden alle bezoeken geregistreerd onder vermelding van datum,

welke monteur er geweest is, welke werkzaamheden er uitgevoerd zijn en welke onderdelen eventueel vervangen zijn.

 Zo kan heel snel een beeld worden verkregen van het storingsverloop van het toestel. Tevens kan snel worden

nagezien wanneer de laatste onderhoudsbeurt heeft plaats gevonden.

 

 

 

MILIEUKEURING GASINSTALLATIE

 

Overeenkomstig de Wet Milieubeheer dient een gasinstallatie (één gastoestel of meerdere gastoestellen in cascade

opstelling) met een nominaal vermogen  van meer dan 100 kW buiten het jaarlijkse onderhoud ook eenmaal per 4 jaar

gekeurd te worden door een daartoe bevoegde organisatie.

 

Naast het keuren van de gastoestellen dienen ook brandstoftoevoerleidingen elke 4 jaar gekeurd te worden.

 

 Deze keuringen verrichten wij niet zelf, maar kunnen wij wel volledig voor u verzorgen indien u met ons

een onderhoudsabonnement hebt afgesloten.

 

 

MILIEUKEURING KOELING

 

De EPBD evenals de F-gassen regeling zijn beiden een Europese richtlijn. Beide richtlijnen hebben hetzelfde doel,

namelijk beperking van de uitstoot van CO2 in de atmosfeer.

 

De F-gassen regeling verplicht de gebruiker tot controle van de lekdichtheid van de installatie. Juist controle

voorkomt koudemiddel emissie naar de atmosfeer. Wij adviseren u dan ook koelinstallaties elk jaar te laten onderhouden

en te controleren op lekdichtheid.

 

De afkorting EPBD betekent: "Energy Performance Building Directive". EPBD is een Europese richtlijn die tot doel

heeft de energieprestatie van koelinstallaties te optimaliseren. EPBD verplicht de gebruiker tot het periodiek, 5 jaarlijks,

keuren van alle airconditioning installaties.

 

 Deze keuringen verrichten wij niet zelf, maar kunnen wij wel volledig voor u verzorgen indien u met ons

een onderhoudsabonnement hebt afgesloten.

 

 

 

10 Reden om uw toestel jaarlijks te laten onderhouden:

 

1. zuinig

een goed onderhouden en afgestelde ketel stookt zuiniger

 

2. milieu

hoe zuiniger de ketel stookt hoe minder schadelijk voor het milieu

 

3. veilig

alle beveiligingen, condensafvoer en

rookgasafvoer worden gecontroleerd

 

4. garantie

van de fabrikant vervalt als er geen onderhoud wordt uitgevoerd

 

5. irritatie

geen onderhoud betekend meer storingen, dus irritatie

 

6. kosten

bij geen/slecht onderhoud zullen er er meer storingen optreden en de ketel eerder vervangen moeten worden

 

7. verhuur

een huurder mag verwachten dat verhuurder zorgt voor een optimaal werkende installatie, overeenkomstig de warmtewet

 

8. wettelijk verplicht

bij een nominaal vermogen van meer dan 100 kW

 

9. fatsoen

een monteur zit 's avonds/weekend liever thuis bij vrouw en kinderen dan dat hij een storing moet oplossen, omdat een klant al bovenstaande punten negeert

 

10. drukte

bij extreme drukte (als het vriest dus) zal elke installateur alleen hun eigen klanten

(als eerste) helpen.